(PL)- Ngày 15-5, Tổng cục Hải quan có công văn gỡ vướng về kho bãi tập kết hàng hóa xuất khẩu chờ thông quan. T

heo đó, không yêu cầu kho bãi phải đáp ứng điều kiện giám sát hải quan như tường rào ngăn cách, có cổng, cửa khóa, niêm phong và có camera theo dõi.

Trước đó, từ đầu năm 2014, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan đã yêu cầu doanh nghiệp (DN) phải có kho bãi đáp ứng điều kiện giám sát hải quan để chống vi phạm lợi dụng hải quan điện tử. Thậm chí, Tổng cục Hải quan từng yêu cầu hệ thống camera phải lưu trữ dữ liệu sáu tháng. Từ khi triển khai, nhiều DN đã phản ánh vướng mắc. Các cục Hải quan thường xuyên phải trả lời DN về việc không chấp nhận địa điểm tập kết vì không có tường rào, không có camera. DN không được chấp nhận địa điểm gặp vất vả với việc tập kết hàng xuất khẩu đến địa điểm của hải quan, vừa không đủ chỗ để hàng, không thuận tiện đóng hàng, vừa lo mất hàng.

Q.NHƯ