(PL)- Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP.HCM (HoREA) cho biết đã kiến nghị cho phép ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, cho rằng việc cho phép ngân hàng trên được thực hiện bảo lãnh dự án BĐS rất có lợi cho sự phát triển bền vững của thị trường BĐS và tăng cường nguồn lực để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

QH - YT