Thống kê của Trung tâm Internet Việt Nam cho thấy với doanh thu ước thực hiện 140.058 tỉ đồng, đạt 100,04% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế ước đạt 24.479 tỉ đồng, đạt 108% kế hoạch, Viettel là DN có mức doanh thu viễn thông cao nhất trong số các DN thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Cũng theo thống kê trên, tổng số thuê bao điện thoại đăng ký và đang hoạt động là 148,5 triệu, trong đó thuê bao điện thoại di động chiếm 93,3%. Toàn quốc có trên 31,2 triệu người sử dụng Internet, đạt mật độ 35,5%. Hiện Việt Nam đứng thứ 18/20 quốc gia có số người sử dụng Internet lớn nhất thế giới, đứng thứ tám khu vực châu Á và đứng thứ ba khu vực Đông Nam Á.

NHƯ VŨ