(PL)- Trong báo cáo mới phát hành, Công ty Chứng khoán Bản Việt cho biết các khu công nghiệp là đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ chuyển dịch cơ cấu sản xuất sang Việt Nam (VN). 

VN đã và đang là điểm sáng với vai trò là điểm đến cho sản xuất mới của các công ty đa quốc gia vốn đang có kế hoạch chuyển một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc xuất phát từ vấn đề chi phí. 

Đáng chú ý, các công ty có vốn nhà nước vẫn là các công ty thống trị trong lĩnh vực khu công nghiệp. Đa số các tập đoàn lớn trong mảng khu công nghiệp tại VN, bao gồm Tổng Công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp (BCM) lũy kế sáu tháng năm 2020 với lãi ròng hơn 500 tỉ đồng. Hay Tổng Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp (SNZ) cũng lãi gần 400 tỉ đồng sau nửa năm kinh doanh. Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (GVR) cũng lãi gần 700 tỉ đồng trong sáu tháng năm 2020. Ba doanh nghiệp này phần lớn thuộc sở hữu của các cơ quan thuộc Chính phủ với tỉ lệ sở hữu nhà nước khoảng 95%-99%.

PHƯƠNG MINH