(PL)- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố về tình hình huy động trái phiếu chính phủ qua đấu thầu trong tháng 9.

Theo đó, sở đã tổ chức 15 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 9.651 tỉ đồng trái phiếu, giảm 11% so với tháng 8. Trong đó có 5.950 tỉ đồng trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành và 3.701 tỉ đồng trái phiếu do Ngân hàng Chính sách xã hội phát hành.

Đáng chú ý, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn năm năm là 3,15%/năm, bảy năm là 3,54%/năm, 10 năm trong khoảng 3,97%-4,40%/năm, 15 năm trong khoảng 4,24%-4,75%/năm, 20 năm là 4,90%/năm và 30 năm là 5,23%/năm. Như vậy, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước tháng 9 giảm trên tất cả kỳ hạn với mức giảm 0,12%-0,22%/năm so với tháng 8.

TL