Đây sẽ là yếu tố khiến lạm phát có thể bật tăng trong các tháng tới. Ngoài ra, giá thịt heo vẫn là một ẩn số rủi ro đối với lạm phát từ giờ tới cuối năm.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán SSI nhận định lãi suất tiền gửi tiếp tục giảm. Tính từ đầu năm, lãi suất tiền gửi của các ngân hàng thương mại cổ phần lớn đã giảm tổng cộng 0,6%-0,75% với kỳ hạn dưới 12 tháng về mức 4%-5,5%/năm và giảm từ 0,65%-1% ở các kỳ hạn 12, 13 tháng về mức 5,7%-6,2%/năm.

Như vậy, với lãi suất tiếp tục giảm và nếu kỳ vọng lạm phát tiếp tục tăng thì lãi suất thực dương của người gửi tiết kiệm sẽ ngày càng giảm đi.