Theo ông Nhiên, đây là lần đầu tiên cơ quan chức năng xử phạt số tiền lớn như vậy liên quan đến thuốc lá.

Ông Nhiên cho biết thời gian qua Thanh tra Bộ Y tế đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát tại TP Hà Nội, Quảng Ninh và Thừa Thiên-Huế. Qua kiểm tra, ghi nhận nhiều cơ quan, nhà hàng, khách sạn chưa đưa nội dung PCTHTL vào nội quy của đơn vị. Biển báo “cấm hút thuốc” tại nhà hàng, khách sạn chưa có hoặc có nhưng không đầy đủ.

Ông Nhiên cho rằng sở dĩ việc thực hiện Luật PCTHTL chưa hiệu quả là do công tác thanh, kiểm tra còn hạn chế, chưa thực hiện các biện pháp xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định và quan trọng hơn, nhận thức của một bộ phận người dân về tác hại thuốc lá chưa tốt nên họ vẫn hút theo thói quen...