(PL)- Ngày 21-4, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã chính thức công bố thông tin liên quan đến việc thanh tra thuế tại Công ty Metro Cash & Carry Việt Nam.

Theo đó, Metro Việt Nam có nhiều vi phạm liên quan đến chuyển giá, trốn thuế. Cơ quan thuế đã yêu cầu công ty này điều chỉnh giảm lỗ, giảm khấu trừ và truy thu thuế với tổng số tiền 507 tỉ đồng. Đặc biệt, trong số vi phạm đáng chú ý nhất là hành vi chuyển giá thông qua giao dịch liên kết với công ty mẹ tại Đức. Tổng số lỗ bất hợp lý mà Metro buộc phải giảm sau thanh tra là 335 tỉ đồng. Theo Tổng cục Thuế, từ năm 2002 đến 2013, liên tiếp Metro kê khai lỗ với số tiền là 1.657 tỉ đồng.

Nguyên nhân lỗ của Metro được Tổng cục Thuế chỉ ra là do 12 năm qua, công ty liên tục đầu tư mở rộng. Từ năm 2010 đến 2012, công ty mở thêm 10 trung tâm. Mặt khác, để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và an ninh, công ty đã mang vào Việt Nam các tiêu chuẩn, chuẩn mực của Đức như trang thiết bị, hướng dẫn kiểm soát sản phẩm, quy trình hướng dẫn hoạt động, huấn luyện nhân viên, chuỗi cung ứng… Công ty đã bỏ ra rất nhiều nguồn lực về nhân sự và vốn. Điều này đã dẫn đến chi phí hoạt động tăng cao như chi phí hao hụt tổn thất, chi phí đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chi phí đảm bảo an ninh…

TRÀ PHƯƠNG