(PL)- Báo cáo tài chính vừa phát hành của Central Retail Corp, công ty con của Tập đoàn Central Group (Thái Lan), cho biết đã hoàn tất thương vụ mua Nguyễn Kim và biến công ty này thành công ty con.

Trước đó, vào năm 2015, Central Group đã mua 49% cổ phần của Nguyễn Kim và đến cuối năm 2019, tập đoàn này đã mua toàn bộ số cổ phần còn lại. Và trong năm 2019, kết quả kinh doanh của Nguyễn Kim đã hợp nhất vào báo cáo tài chính của tập đoàn đến từ Thái Lan

Như vậy, tại thị trường Việt Nam, Central Group đang sở hữu hệ thống Big C Việt Nam, Nguyễn Kim, chuỗi siêu thị Lan Chi Mart, GO! Market, trung tâm thương mại Robins.

PM