(PL)- Cục Sở hữu trí tuệ vừa có thông báo liên quan đến việc sử dụng bản đồ trong thiết kế nhãn hiệu.

 

Theo đó, các doanh nghiệp được quyền dùng hình ảnh bản đồ, hình mô phỏng bản đồ, hình chữ S... để mô tả nguồn gốc địa lý của sản phẩm, thể hiện hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam nhưng phải thực hiện đúng quy định về bản đồ. Cụ thể là phải có thể hiện quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa.

Doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu mới cần thể hiện đầy đủ bản đồ. Các doanh nghiệp từng đăng ký nhãn hiệu có hình bản đồ nhưng chưa thể hiện hai quần đảo trên thì nay cần làm thủ tục thay mẫu nhãn hiệu mới, trong đó bổ sung đầy đủ bản đồ (các chi tiết khác phải giữ nguyên). Doanh nghiệp không phải nộp phí, lệ phí khi thực hiện thay đổi.

Doanh nghiệp thể hiện nhãn hiệu có hình bản đồ không đầy đủ theo quy định có thể bị xử phạt hành chính.

Q.NHƯ