Nguồn nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu chủ yếu từ Trung Quốc, chiếm hơn 54% tổng giá trị của mặt hàng này.

Cũng theo Bộ NN&PTNT, khối lượng nhập khẩu phân bón chín tháng đầu năm nay ước đạt 3,6 triệu tấn với giá trị 955 triệu USD, tăng gần 20% về khối lượng và tăng 17% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Nguồn phân bón nhập khẩu cũng chủ yếu đến từ Trung Quốc, chiếm tới 39% tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này.