(PL)- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNN) vừa mới thông báo hàng loạt cổ phiếu vào diện cảnh báo do làm ăn thua lỗ.

 

Cụ thể cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã SAV) sẽ bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 2-4. Công ty Cổ phần NTACO (mã ATA), Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã PXT) bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 30-3… Trước đó, ngày 26-3, Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam (mã VOS) cũng đã bị đưa vào diện cảnh báo…

Vài ngày trước, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh (mã HSI) cũng được Hose thông báo sẽ hủy niêm yết. Tiếp theo là Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam (VNI) sẽ bị hủy niêm yết trong tháng 4 vì kết quả sản xuất kinh doanh thua lỗ trong ba năm liên tục.

N.SƠN