(PL)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 78 về đăng ký kinh doanh, trong đó có nhiều thay đổi so với dự thảo, đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp (DN).

 

Cụ thể, nghị định này cho phép DN chỉ cần nộp thông báo khi có thay đổi ngành nghề kinh doanh là đã hoàn tất thủ tục thông báo. DN nào muốn được cấp giấy xác nhận về việc thay đổi ngành nghề thì có thể yêu cầu cấp giấy và quay lại cơ quan đăng ký kinh doanh để nhận giấy này. DN nào không cần giấy xác nhận thì không yêu cầu.

Trong dự thảo trước đó quy định thủ tục thông báo trên qua nhiều bước, đặc biệt là DN vẫn phải đến cơ quan đăng ký kinh doanh nhận giấy xác nhận thay đổi ngành nghề hoặc giấy thông báo yêu cầu sửa đổi/bổ sung hồ sơ của cơ quan đăng ký kinh doanh. Vì yêu cầu này, cộng đồng DN phản đối, cho rằng thủ tục trên không khác gì thủ tục “đăng ký”, “xin phép”.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết Nghị định 78 cũng bổ sung quy định mới về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký DN, khác biệt so với bản dự thảo. Theo đó, trường hợp DN nợ thuế, bị cơ quan thuế ra quyết định cưỡng chế bằng cách thu hồi giấy thì cơ quan đăng ký kinh doanh ghi nhận việc thu hồi và chỉ chính thức “khai tử” DN sau sáu tháng thu hồi giấy. Do đó DN có sáu tháng để nộp thuế, khắc phục vi phạm thuế để được trả lại giấy. Nếu quá sáu tháng thì DN bị “khai tử”, không thể phục hồi nữa.

QUỲNH NHƯ