NHNN cho rằng việc xếp hạng các tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài là để phục vụ công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an toàn, an ninh tiền tệ trong hoạt động NH, tài chính.

“Sau khi đánh giá, xếp hạng, NHNN sẽ thông báo kết quả xếp hạng cho tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài kèm theo các hành động, biện pháp quản lý phù hợp. Qua đó nhằm đảm bảo tổ chức tín dụng kịp thời khắc phục các tồn tại, giảm thiểu nguy cơ đổ vỡ, lan truyền trong hệ thống, trong đó mục tiêu hướng tới cuối cùng là bảo vệ quyền lợi người gửi tiền” - NHNN khẳng định.

Cơ quan này cũng cho rằng do mục đích khác nhau nên NH trung ương, cơ quan giám sát tài chính tại nhiều nước trên thế giới đều không công bố rộng rãi kết quả xếp hạng các NH thương mại như các tổ chức xếp hạng tín nhiệm trong nước và quốc tế thực hiện định kỳ.

Nếu có, họ chỉ cung cấp các thông tin về kết quả xếp hạng uy tín của các tổ chức quốc tế để nhà đầu tư và người gửi tiền tham khảo. Trong đó nêu rõ không chịu trách nhiệm về kết quả xếp hạng của các tổ chức này.

Tại Việt Nam, các tổ chức xếp hạng quốc tế có uy tín như Standard & Poor’s, Moody’s và Fitch Ratings và các tổ chức trong nước đều có các nghiên cứu, công bố kết quả xếp hạng về các NH thương mại Việt Nam trên phương tiện thông tin đại chúng. Từ đó để các nhà đầu tư và người gửi tiền tham khảo, phục vụ cho mục đích đầu tư, kinh doanh.

Được biết, một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo thông tư là: “Về việc sử dụng kết quả xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài, không được công bố kết quả xếp hạng do NHNN thông báo cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào”. Trước đề xuất này, nhiều chuyên gia cho rằng đã xếp hạng NH thì nên công bố công khai cho công chúng, nhà đầu tư biết để họ có thể lựa chọn và an tâm khi gửi tiền của mình. Nếu xếp hạng mà không công bố thì không có ý nghĩa. Bên cạnh đó, việc xếp hạng tín nhiệm NH và công khai kết quả là cần thiết để minh bạch hóa thông tin, qua đó người dân sẽ dựa vào mức độ rủi ro của từng NH để đưa ra quyết định “chọn mặt gửi vàng”.