(PL)- Ngày 9-3 tại hội thảo “Triển vọng đầu tư 2016 - sự trở lại của bất động sản” diễn ra ở TP.HCM, nhiều đại biểu nhận định dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thị trường BĐS.

Đặc biệt sẽ ảnh hưởng đến những công ty không có tiềm lực mạnh về tài chính và phụ thuộc quá lớn vào nguồn vốn vay ngân hàng.

Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng việc siết tín dụng trung và dài hạn vào BĐS sẽ giúp cho thị trường này phát triển lành mạnh hơn. Bên cạnh đó, để khắc phục tình trạng thiếu vốn, các công ty BĐS cần đa dạng hóa nguồn tài chính của mình như từ khách hàng, thông qua kênh chứng khoán, các quỹ đầu tư tài chính… chứ không nên phụ thuộc vào vốn vay từ ngân hàng.

Trước đó, ngày 8-3, NHNN đã có văn bản khẳng định dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36 ảnh hưởng không đáng kể đến dòng vốn tín dụng vào thị trường BĐS. Tuy vậy, NHNN cũng nhìn nhận đã đến lúc cần thực thi chính sách tín dụng thận trọng và quản lý chặt chẽ thị trường này.

YT