Nguyên nhân cụ thể, do VSB phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro đối với 5 khách hàng và chuyển nhóm nợ khi không đủ điều kiện về thời gian thử thách đối với 9 khách hàng không đúng quy định. Ngoài ra, VSB còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc thực hiện đúng quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro.

Theo Anh Vũ (TN)