Đây là quy định mới trong dự thảo Nghị định Xử phạt trong lĩnh vực thủy sản mà Chính phủ công bố ngày 3-3. Quy định hiện hành không phạt đối với hành vi này.

Doanh nghiệp xây dựng cơ sở nuôi thủy sản không đúng quy hoạch hoặc chưa được cấp phép bị phạt đến 80 triệu đồng, gấp bốn lần mức phạt hiện hành, cá nhân có vi phạm trên bị phạt tối đa 40 triệu đồng. Việc nuôi trồng giống thủy sản mới khi chưa được cấp phép, thủy sản thuộc danh mục cấm hoặc không có tên trong danh mục sản xuất, kinh doanh cũng chịu mức phạt tương tự.

Doanh nghiệp nhận chế biến thủy sản có nguồn gốc khai thác bất hợp pháp như khai thác trong vùng cấm, trong thời gian cấm, thủy sản không được phép nhập khẩu… bị phạt đến 80 triệu đồng.

Q.NHƯ