Biên nhận thu phí điện tử là chứng từ thu phí điện tử với chữ ký số bảo mật của Prudential đã được đăng ký hợp pháp và có giá trị pháp lý. Đây là một bước tiến lớn so với hình thức sử dụng biên nhận giấy truyền thống vốn đã quen thuộc.

Ưu điểm nổi bật của hình thức này là an toàn, minh bạch và tiện lợi. Tính an toàn thể hiện ở việc khi thực hiện các giao dịch nộp phí, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn chứa mã xác thực OTP (One Time Password - mật mã xác nhận sử dụng một lần) gửi đến số điện thoại đã thông báo khi nộp phí. 

Tiếp đó, ngay sau khi hoàn tất giao dịch, khách hàng sẽ nhận xác nhận thu phí qua tin nhắn và biên nhận thu phí điện tử qua thư điện tử từ Prudential, thay thế cho phiếu thu giấy trước đây. 

Prudential triển khai thu phí điện tử từ tháng 1-2018 - ảnh 1
Prudential triển khai thu phí điện tử từ tháng 1-2018.

Bên cạnh đó, việc sử dụng biên nhận thu phí điện tử không những giúp khách hàng không phải lưu trữ toàn bộ phiếu thu giấy mà còn giúp khách hàng có thể truy cập thông tin biên nhận thu phí điện tử của mình bất kỳ lúc nào tại PruOnline - cổng thông tin khách hàng trực tuyến (https://khachhang.prudential.com.vn).

Lộ trình áp dụng biên nhận thu phí điện tử sẽ được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu sẽ thực hiện cho khách hàng nộp phí hồ sơ mới (phí tạm tính ban đầu) đóng trực tiếp cho tư vấn viên, chỉ cho hồ sơ yêu cầu bảo hiểm điện tử.

Giai đoạn tiếp theo, dự kiến từ tháng 3-2018, biên nhận thu phí điện tử sẽ áp dụng cho người nộp phí đóng trực tiếp cho tư vấn viên với các nhóm phí còn lại (phí tạm tính cho hồ sơ yêu cầu bảo hiểm giấy và các loại phí khác liên quan đến hợp đồng bảo hiểm).

Trong quá trình triển khai biên nhận thu phí điện tử, phiếu thu giấy truyền thống vẫn được tiếp tục sử dụng và có giá trị pháp lý tương đương.