Theo đó, hiện nay các văn bản quy định tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm nước mắm đã tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, hiện chưa có văn bản nào quy định cụ thể về khái niệm nước mắm truyền thống (nước mắm nguyên chất, nước mắm cốt) và nước mắm pha chế từ nước mắm truyền thống (nước mắm công nghiệp). Điều này đang dẫn đến các cách hiểu rất khác nhau về nước mắm truyền thống. Để đảm bảo minh bạch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ NN&PTNT cần tổ chức rà soát tiêu chuẩn Việt Nam về nước mắm để làm rõ khái niệm nước mắm truyền thống, phân biệt với các loại sản phẩm pha chế từ nước mắm. Đồng thời xây dựng tiêu chuẩn riêng về nước chấm và quy định về danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn an toàn riêng cho nước chấm và nước mắm.