(PL)- Trưởng đoàn Thanh tra Bộ NN&PTNT Nghiêm Phú Trường ngày 13-5 cho biết vừa kiến nghị rút giấy phép 11 tổ chức hoạt động giám định chất lượng phân bón sau khi có kết quả thanh tra 11 đơn vị này và phát hiện nhiều vi phạm.

Được biết 11 đơn vị này mắc nhiều vi phạm liên quan tới việc cấp giấy chứng nhận và kiểm nghiệm phân bón.

Đoàn thanh tra cũng đề nghị Cục Trồng trọt chỉ đạo 11 tổ chức này thu hồi tất cả chứng nhận hợp quy đã cấp sai, cấp chưa đúng; chỉ đạo Thanh tra Sở NN&PTNT các tỉnh, TP phối hợp quản lý chặt những sản phẩm đã được cấp chứng nhận hợp quy chưa đúng. Hiện Bộ NN&PTNT đang yêu cầu các đơn vị này làm tường trình, sau đó mới đưa ra kết luận xử lý.

TNT