Cụ thể, sáu tháng đầu năm Chương Dương ghi nhận hơn 137 tỉ đồng doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ. Con số này giảm 4 tỉ đồng, tương đương 3% nhưng nhờ giá vốn giảm gần 5% nên lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng của công ty vẫn tăng so với cùng kỳ, đạt 38 tỉ đồng. Đáng chú ý, hầu hết chi phí phát sinh trong kỳ như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, lãi vay đều giảm nên khoản lợi nhuận trước thuế công ty thu về đã tăng gấp 15 lần cùng kỳ, đạt 11 tỉ đồng. 

Sau khi trở thành cổ đông lớn nhất tại Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, công ty mẹ của Sá xị Chương Dương), tỉ phú Thái đã đưa nhiều nhân sự vào bộ máy lãnh đạo tại Chương Dương. Sau khi thay đổi trong bộ máy lãnh đạo, báo cáo tài chính hằng quý của Chương Dương đều ghi nhận hàng loạt chi phí được tiết giảm, giúp kết quả lợi nhuận tăng trưởng.