Theo đó, việc bỏ giám sát tại cổng cảng không phải là bỏ thủ tục giám sát mà tất cả thông tin liên quan đến các lô hàng xuất nhập khẩu ra vào cảng đều được giám sát trên hệ thống phần mềm được nối mạng giữa cơ quan hải quan và cảng. Từ đó giúp hàng hóa được lưu thông nhanh hơn, giảm tải, tránh tình trạng ùn tắc tại cổng của cảng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Ngoài ra, việc giám sát hải quan sẽ được chuyển giao cho doanh nghiệp kinh doanh cảng thực hiện.