“Hiện nay, vấn đề xung đột mạng vẫn còn mới mẻ và chưa được quy định chặt chẽ. Chưa có hiệp ước hay luật quốc tế nào về an toàn, an ninh mạng mà chỉ tồn tại một bộ quy tắc còn mang tính chắp vá nhằm xác định những cách hành xử được chấp nhận trên không gian mạng” - Thứ trưởng Hưng nói.

Đánh giá về tình hình ATTT mạng Việt Nam, Thứ trưởng Hưng cho rằng tình hình ngày càng diễn biến phức tạp với sự tăng mạnh về quy mô, số lượng, mức độ tinh vi và tính chuyên nghiệp, đặc biệt là tấn công mạng vào hệ thống thông tin của các doanh nghiệp lớn.