Mục tiêu chính của Hiệp hội là liên kết các doanh nghiệp với chính quyền, doanh nghiệp với hộ nuôi và các doanh nghiệp với nhau; từ đó nghiên cứu và kiến nghị với các cơ quan quản lý về những chính sách liên quan đến ngành. Hiệp hội sẽ góp phần giải quyết các vấn đề yếu kém về giá, mất cân đối cung cầu, cạnh tranh không lành mạnh…

Mặc dù đóng góp khoảng 2% GDP cả nước nhưng thời gian qua, ngành cá tra gặp rất nhiều thách thức do khả năng cạnh tranh sản phẩm yếu, sự hiểu biết luật pháp quốc tế của doanh nghiệp hạn chế… Có ý kiến cho rằng đến lúc ngành chế biến cá tra xuất khẩu “chết dở” thì mới thành lập hiệp hội.

VĨNH SƠN