(PL)- Sắp tới Bộ Y tế sẽ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quá trình sản xuất, kinh doanh, quảng cáo các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm và sản phẩm khác của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền của Bộ Y tế tại Hà Nội và TP.HCM.

Theo chinhphu.vn, thời kỳ thanh tra từ ngày 1-1-2015 đến thời điểm thanh tra và các thời kỳ trước đó có liên quan.

Đoàn thanh tra có trách nhiệm kết luận cụ thể các nội dung đã tiến hành thanh tra; phát hiện vi phạm, xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

PV