(PL)- Theo báo cáo của Cục Hải quan TP.HCM, chín tháng đầu năm đơn vị này đã thu được hơn 76.200 tỉ đồng, thấp hơn 2.000 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2017.

Tính đến hết chín tháng năm 2018, kim ngạch từ những dòng thuế trong các hiệp định thương mại tự do đã giảm 6.500 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2017.

Theo Cục Hải quan TP.HCM, nếu không chịu tác động từ cắt giảm thuế quan và từ ô tô nhập khẩu chịu tác động của Nghị định 116 thì đơn vị này vẫn có thể thu được 87.000 tỉ đồng, thay vì chỉ thu được hơn 76.000 tỉ đồng.

Cục Hải quan TP.HCM cho rằng kim ngạch nhập ô tô tháng 9 đạt 14,8 triệu USD, chủ yếu là dòng xe nhập từ ASEAN, hưởng thuế nhập khẩu bằng 0%.

 

Q.HUY