Theo đó, việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh bao gồm bản chính giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ quy định khác tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.

Về đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỉ lệ vốn góp, nghị định nêu rõ: Trường hợp công ty đăng ký thay đổi tỉ lệ vốn góp của các thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, của các thành viên hợp danh công ty hợp danh, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký...