(PL)- Bộ Tài chính đã có quyết định từ ngày 1-9 sẽ áp giá trần thêm bốn sản phẩm sữa thuộc dòng S-26 của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam.

 

Bốn sản phẩm gồm S-26 Gold, S-26 Promil Gold, S-26 Progess Gold và S-26 Promise Gold dạng hộp thiếc, trọng lượng 900 g.

Cụ thể, sản phẩm S-26 Gold có mức giá bán buôn tối đa là 469.632 đồng/hộp, giá bán lẻ tối đa là 540.077 đồng/hộp; S-26 Promil Gold giá bán buôn tối đa 447.890 đồng/hộp và giá bán lẻ 515.074 đồng/hộp; Progress Gold giá bán buôn 395.709 đồng/hộp, giá bán lẻ 455.065 đồng/hộp; S-26 Promise Gold giá bán buôn 334.830 đồng/hộp, giá bán lẻ 385.055 đồng/hộp.

T.PHƯƠNG