Việc thí điểm cấp thị thực điện tử sẽ thực hiện trong vòng hai năm, cho công dân của 40 quốc gia như Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Na Uy, Thụy Điển...

Du khách chỉ cần truy cập vào trang web tiếng Việt https://www.xuatnhapcanh.gov.vn và tiếng Anh
https://www.immigration.gov.vn của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, khai thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử, tải ảnh và trang nhân thân hộ chiếu. Sau đó du khách sẽ được nhận mã hồ sơ điện tử và nộp phí cấp thị thực vào tài khoản quy định tại trang thông tin cấp thị thực điện tử này.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ giải quyết và trả lời trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ khi nhận đủ thông tin đề nghị cấp thị thực và lệ phí.