(PL)- Tại hội nghị đánh giá kết quả 10 năm thực hiện các dự án phát triển ca cao tại Việt Nam tổ chức ngày 28-7 ở TP.HCM, TS Phan Huy Thông, Trưởng ban Điều phối ca cao (Cục Trồng trọt), thừa nhận chiến lược đưa cây ca cao thành cây trồng chính, cây xóa đói giảm nghèo tại nhiều địa phương gần như thất bại hoàn toàn.

Theo thống kê của Cục Trồng trọt, cả nước có khoảng 11.700 ha ca cao. So với năm 2012, diện tích ca cao đã giảm khoảng 55%, chưa kể tình trạng chặt bỏ ca cao vẫn đang diễn ra ở nhiều địa phương.

TS Trương Hồng, Phó Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên, cho biết chưa có cây trồng nào được dồn nhiều công sức, nguồn lực để thực hiện mà kết quả vẫn èo uột như cây ca cao. Ngành nông nghiệp ngay từ đầu đã không chính xác khi đánh giá ca cao là cây trồng “dễ ăn”.

QUANG HUY