Thủy sản muốn được hoàn thuế trước
(PL)- Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP) cho biết vừa gửi công văn kiến nghị Bộ Tài chính sớm xem xét trình Chính phủ sửa đổi quy định theo hướng mặt hàng thủy sản không thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

Theo quy định tại Nghị định 83/2013 của Chính phủ, các trường hợp thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế là hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép, hàng hóa nhập khẩu phải đảm bảo các quy định quản lý nhà nước về kiểm dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng hàng hóa. Như vậy, hàng thủy sản do nhập khẩu phải kiểm dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm nên thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

Theo VASEP, điều này gây nhiều ra nhiều vướng mắc cho các công ty nhập khẩu thủy sản bởi gần 90% lượng nguyên liệu thủy sản này là sản xuất hàng xuất khẩu, không phải tiêu thụ trong nước. Hơn nữa, bản chất của kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh của hàng thủy sản liên quan đến việc kiểm tra chất lượng sản phẩm chứ không có cơ sở liên quan đến tiền thuế phải nộp nhưng lại bị liệt vào danh sách phải kiểm tra rồi mới hoàn thuế...

QUANG HUY