Cụ thể, HAG vừa phát đi thông báo cho biết ông Trần Bá Dương đã mua thêm 50 triệu cổ phiếu HAG, tăng tỉ lệ sở hữu cá nhân từ 3,38% lên 9,02%, tương đương nắm giữ 80 triệu đơn vị. Vị tỉ phú này đã chi hơn 1.000 tỉ đồng mua cổ phiếu HNG.

Như vậy, sau giao dịch ông Trần Bá Dương và các tổ chức có liên quan nắm giữ tổng cộng 166,35 triệu cổ phiếu HNG, tương ứng 18,76% vốn. Tuy nhiên, trong tương lai, ông Dương sẽ tăng tỉ lệ sở hữu lớn hơn nữa tại HNG vì khoản trái phiếu của HNG có giá trị hơn 2.200 tỉ đồng phát hành cho Thaco vào năm ngoái đang bắt đầu được chuyển đổi sang cổ phiếu. Tổng cộng nhóm cổ đông liên quan tới Thaco đã nắm giữ 388,05 triệu cổ phiếu HNG, tương đương khoảng 35,5% vốn.

Như vậy, nhóm cổ đông của ông Trần Bá Dương đã tham gia đúng như đã cam kết trong bản hợp tác chiến lược với Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức.