(PL)- Ngày 13-1, tại hội nghị tổng kết năm 2015, bà Huỳnh Thị Kim Cúc, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP.HCM, cho biết GDP ngành nông lâm ngư nghiệp TP năm 2015 đạt 9.502 tỉ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ và bằng 2,4 lần so với mức tăng cả nước.

Đáng chú ý là cơ cấu kinh tế nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm diện tích trồng lúa một vụ, kém hiệu quả sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện của TP như hoa lan, cây kiểng, cá cảnh, rau an toàn, chăn nuôi bò sữa… Nhờ đó, giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp năm 2015 ước đạt 375 triệu đồng/ha/năm, tăng bình quân 18,8%/năm.

Trong năm 2016, TP đề ra mục tiêu nâng giá trị sản xuất bình quân/ha đạt 420 triệu đồng; diện tích hoa kiểng là 2.300 ha, diện tích gieo trồng rau an toàn 15.200 ha; tăng đàn bò sữa lên 100.000 con… Đồng thời TP sẽ ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, cơ giới hóa nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng cao.

QUANG HUY