(PL)- Ngày 1-7, Bộ Tài chính cho biết sáu tháng đầu năm tình hình sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn.

 

Từ nay đến cuối năm tiềm ẩn khả năng lạm phát cao do tác động chính sách tháo gỡ cho sản xuất, thiên tai dịch bệch còn nhiều diễn biến phức tạp... Do đó những tháng cuối năm các bộ, ngành, địa phương theo dõi giá cả thị trường, phân tích và dự báo thông tin thị trường kịp thời để có những giải pháp bình ổn giá. Cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ việc kê khai giá của các doanh nghiệp bình ổn, các mặt hàng thuộc danh mục kê khai giá, tránh điều chỉnh giá nhiều mặt hàng vào cùng một thời điểm để giảm tác động đến sản xuất và đời sống người dân.

TÚ UYÊN