(PL)- Đây là đề nghị của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa, được Bộ LĐ-TB&XH cho biết ngày 23-3.

 

Cụ thể, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa kiến nghị được trích tiền từ tài khoản của người sử dụng lao động để nộp bảo hiểm xã hội chưa, chậm đóng và tiền lãi cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa thì thời gian qua Sở đã tìm mọi biện pháp nhằm thu hồi nợ bảo hiểm xã hội. Năm 2014 đã khởi kiện 117 doanh nghiệp, lập biên bản yêu cầu nộp bảo hiểm đúng hạn. Tuy nhiên, số đơn vị nợ tiền từ sáu tháng trở lên đang có xu hướng tăng chóng mặt. Một số đơn vị bỏ mặc việc trả nợ bảo hiểm xã hội dù tỉnh đã áp dụng nhiều biện pháp vẫn không hiệu quả nên doanh nghiệp cứ chây ì đóng bảo hiểm, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

VIẾT LONG