Với kết quả này, Trung Quốc lại vươn lên trở thành thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam trong tám tháng đầu năm với giá trị đạt hơn 247 triệu USD, chiếm 21% tổng giá trị, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo VASEP, khả năng lớn từ nay tới cuối năm, xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ sẽ tiếp tục giảm. Cho đến nay chương trình thanh tra cá da trơn và thuế chống bán phá giá với sản phẩm cá tra philê đông lạnh tại Mỹ là “hàng rào” ngăn cản doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam.