Biển này được gắn hoặc treo ở mặt trước bên ngoài của cửa hàng, tại nơi dễ quan sát”. Đây là nội dung đáng lưu ý của Nghị định 87/2016 quy định về điều kiện kinh doanh MBH cho người đi xe máy.

Cũng theo nghị định này, các cửa hàng, đại lý chỉ được bán các loại MBH đáp ứng quy định kỹ thuật, quy định quản lý chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia… Ngoài ra, các cửa hàng bán lẻ phải thông báo bằng văn bản cho chính quyền địa phương cấp phường, xã biết địa chỉ cửa hàng, người chịu trách nhiệm trước pháp luật của cửa hàng.

Đại diện Câu lạc bộ Doanh nghiệp MBH TP.HCM đánh giá đây là một trong những biện pháp để người tiêu dùng biết các cửa hàng bán MBH đảm bảo chất lượng.