(PL)- “Trong khi chờ hoàn thiện các quy định và quy trình thủ tục hải quan, Cục Hải quan TP.HCM cần chủ động thực hiện các biện pháp quản lý hiệu quả và  tuyệt đối không được gây phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp”.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh như trên tại buổi làm việc với Cục Hải quan TP.HCM vào ngày 23-6 tại TP.HCM.

Cũng theo ông Cẩn, về quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, Cục Hải quan TP.HCM cần phối hợp với các vụ, cục chức năng để rà soát. Qua đó kiến nghị, đề xuất các giải pháp để đóng góp hiệu quả cho việc hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan, nâng cao quản lý nhà nước về hải quan.

Trong năm tháng đầu năm 2016, Cục Hải quan TP.HCM đã làm thủ tục cho 34.000 doanh nghiệp, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2015. Đến ngày 20-6, Cục đã thu thuế ước đạt 44.500 tỉ đồng, đạt hơn 43% so với kế hoạch được giao.

Q.HUY