(PL)- Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến dự thảo thông tư thay thế Thông tư 36/2014 quy định các giới hạn, tỉ lệ bảo đảm an toàn. 

Theo đó, hệ số rủi ro 150% áp dụng cho khoản phải đòi đối với cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống mà dư nợ gốc của một khách hàng có giá trị từ 3 tỉ đồng trở lên. Hệ số này cao gấp ba lần so với quy định trước đây. Điều này cũng đồng nghĩa vốn vay ngân hàng đổ vào mua nhà đất, căn hộ từ 3 tỉ đồng trở lên bị áp hệ số rủi ro cao hơn trước.

Theo NHNN, việc tăng hệ số rủi ro đối với các khoản vay tiêu dùng, vay mua nhà ở cao cấp trên 3 tỉ đồng nhằm hạn chế dòng vốn cho vay tiêu dùng đổ vào kinh doanh bất động sản, giảm thiểu rủi ro khi thị trường bất động sản có biến động mạnh theo chiều hướng xấu.

Một báo cáo của Công ty nghiên cứu thị trường CBRE năm 2018 cho thấy trong phân khúc bất động sản cao cấp, hạng sang ở TP.HCM, tỉ lệ mua đầu tư chiếm đến 61%; khách hàng mua để ở chỉ chiếm 26%.

Q.HUY