Nguồn phân bón nhập khẩu chủ yếu đến từ Trung Quốc chiếm tới 36% tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này và tăng hơn 3,5% cả về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Giá trị nhập khẩu phân bón trong những tháng đầu năm 2017 cũng tăng ở hầu hết thị trường lớn như Nga (tăng hơn hai lần), Hàn Quốc (tăng 22%), Nhật Bản (tăng 45%), Lào (tăng 16%), Ba Lan (tăng 20%)…

Thuốc trừ sâu và nguyên liệu cũng là mặt hàng được Việt Nam nhập khẩu mạnh trong tám tháng đầu năm 2017 với giá trị nhập khẩu đạt 662 triệu USD, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2016.

Nguồn nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu của nước ta cũng chủ yếu từ Trung Quốc chiếm tới 55% tổng giá trị của mặt hàng này. Đáng chú ý, thị trường có giá trị nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu tăng mạnh nhất là thị trường Thái Lan với giá trị nhập khẩu mặt hàng này tăng 96% so với cùng kỳ năm 2016.