(PL)- Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, kim ngạch nhập khẩu toàn ngành nông nghiệp bảy tháng đầu năm lên tới hơn 13 tỉ USD.

Trong đó nước ta chi hơn 400 triệu USD để nhập thuốc trừ sâu và nguyên liệu các loại. Nguồn nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu chủ yếu từ Trung Quốc.

Lượng phân bón nhập khẩu trong bảy tháng qua cũng lên tới gần 2,4 triệu tấn. Nguồn nhập khẩu phân bón chủ yếu vẫn đến từ Trung Quốc với 44% tổng khối lượng nhập khẩu mặt hàng này. Ngoài ra, đồ gỗ và thức ăn gia súc cũng là những mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều trong thời gian qua.

QUANG HUY