Lý do được hãng đưa ra là để thực hiện định hướng phát triển đội máy bay đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thời gian qua, VNA đã nhận 10 máy bay Boeing 787 và năm máy bay Airbus A350 mới, hiện đại để khai thác và thay thế dần cho đội bay Boeing 777. Trước B777, VNA cũng dừng khai thác dòng máy bay cánh quạt ATR72 vì hầu hết sân bay đã được nâng cấp để đón các máy bay phản lực… Được biết giá của bốn chiếc máy bay VNA định bán trên chưa được công bố cụ thể.