Các vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra như sao chép chương trình phần mềm máy tính mà không được phép của chủ sở hữu; vi phạm quyền nhân thân, tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong giấy phép, quảng cáo rượu, ép buộc tiếp nhận quảng cáo; sử dụng hướng dẫn viên du lịch không có hợp đồng… Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành là 97 quyết định với hơn 2,3 tỉ đồng.

Đồng thời Thanh tra Bộ cũng tước giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế thời hạn chín tháng đối với một đơn vị. Đồng thời đề nghị Cục Xuất nhập cảnh, Bộ Công an xem xét trục xuất, hạn chế nhập cảnh đối với 66 trường hợp người Trung Quốc vào Việt Nam hoạt động du lịch trái phép.