(PL)- Ngày 9-12, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản chỉ đạo Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường và một số ngành liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức những hoạt động vi phạm quy định bán hàng đa cấp.

 

Đặc biệt chú trọng kiểm tra các hội nghị, hội thảo nhằm lôi kéo nhân dân để bán hàng đa cấp nhằm thu lợi bất chính, lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp để huy động tài chính, bán hàng đa cấp nhưng không đăng ký với cơ quan thẩm quyền.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng lợi dụng mô hình bán hàng đa cấp để huy động vốn hoặc bán hàng không đảm bảo chất lượng hay hét giá cao làm ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

V.QUÝ