(PLO)- Bộ Tài chính vừa công bố số liệu quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo đó, tính đến hết quý I-2015, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối đã trích quỹ bình ổn xăng dầu hơn 2.085 tỉ đồng.

Số dư quỹ bình ổn tính đến hết năm 2014 là 4.055 tỉ đồng; tổng trích quỹ trong quý I là 2.085 tỉ đồng, trong đó tiền quỹ bình ổn đã sử dụng tính đến 31-3 là 3.303 tỉ đồng; số dư quỹ đến hết quý I là 2.843 tỉ đồng.

Một số doanh nghiệp có số chi quỹ lớn như Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) 1.232 tỉ đồng, PV Oil 642 tỉ đồng, Saigon Petro 203 tỉ đồng,…

TRÀ PHƯƠNG