Từ ngày 4.9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ chính thức áp dụng rút ngắn chu kỳ thanh toán về 9 giờ ngày T+3 thay vì 15 giờ 30 như hiện nay.

Điều này cho phép các nhà đầu tư được bán chứng khoán (CK) ngay trong ngày T+3  (3 ngày sau khi mua CK) mà không phải đợi sang ngày thứ 4 sau khi mua như hiện nay.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị các thành viên thị trường tích cực phối hợp triển khai các công việc cần thiết như nhân sự, hệ thống công nghệ, quy trình nghiệp vụ để đảm bảo tiến độ đề ra.

Theo M.Phương (TNO)