Sabeco, Habeco có nguy cơ phải về SCIC
(PLO)- Nếu Bộ Công Thương chậm trễ trong việc công bố bản cáo bạch thoái vốn tại Sabeco hoặc Habeco thì nhiều khả năng hai doanh nghiệp này sẽ về SCIC.

Đây là thông tin được ông Đặng Quyết Tiến, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), đưa ra tại họp báo chuyên đề cổ phần hóa ngày 27-9.

Theo ông Tiến, việc bán toàn bộ vốn nhà nước tại Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (Habeco) và Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) phải đảm bảo hoàn thành xong để chuyển tiền về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp trước ngày 1-12-2017.

Trường hợp đến ngày 30-9-2017, Bộ Công Thương chưa hoàn thành việc công bố bản cáo bạch thoái vốn nhà nước tại Sabeco hoặc Habeco thì trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn tại hai doanh nghiệp này sang Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) để đảm bảo việc thoái vốn nhà nước.

“Việc chuyển giao sẽ đảm bảo tiến độ thoái vốn nhanh hơn do SCIC là tổ chức chuyên trách thoái vốn, đã có kinh nghiệm, quy trình thoái vốn nhà nước số lượng lớn. Đồng thời SCIC cũng đảm bảo cải cách hành chính, tăng trách nhiệm, theo sát nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch. Đồng thời giúp Bộ Công Thương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ về quản lý nhà nước được Chính phủ giao” - ông Tiến nói.

Theo Bộ Tài chính, qua chín tháng năm 2017, việc thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn còn chậm, chưa đạt được tiến độ, kế hoạch đề ra. Một số lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước vẫn còn tư tưởng e ngại, chưa quyết liệt, sợ trách nhiệm trong triển khai công tác cổ phần hóa, thoái vốn. 

Đối tượng cổ phần hóa, thoái vốn trong giai đoạn này chủ yếu là các doanh nghiệp có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, kinh doanh đa ngành nghề, tài chính phức tạp, cần sự tham gia của nhiều nhà đầu tư lớn, có tiềm lực tài chính và năng lực quản trị, đầu tư tốt nên cần có nhiều thời gian chuẩn bị, xử lý, kiểm toán nhà nước trước khi công bố giá trị doanh nghiệp.

Việc bàn giao các doanh nghiệp đã cổ phần hóa về SCIC còn chậm (đã có 46 doanh nghiệp các bộ, ngành, địa phương đã thống nhất chuyển giao nhưng chưa chuyển giao và 176 doanh nghiệp chưa thống nhất chuyển giao về SCIC).

Các doanh nghiệp đã cổ phần hóa chậm thực hiện đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán đã hồi phục song vẫn chưa thực sự thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện cổ phần hóa.

TRÀ PHƯƠNG