Được biết giải thưởng “Thương hiệu mạnh Việt Nam” năm nay được trao cho 100 doanh nghiệp Việt Nam có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển thương hiệu bền vững, nâng cao sức cạnh tranh trong cuộc hội nhập kinh tế, góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu quốc gia. Giải thưởng được bình chọn dựa trên bảy tiêu chí: Năng lực lãnh đạo, bảo vệ thương hiệu, nguồn nhân lực, chất lượng sản phẩm dịch vụ, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và tính ổn định để lựa chọn được những doanh nghiệp tiêu biểu đạt danh hiệu Thương hiệu mạnh Việt Nam 2012.

YT