Cụ thể, Sacombank đã quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Quế Chi giữ chức phó tổng giám đốc của ngân hàng này kể từ ngày 5-9-2017.

Trong khi đó, ông Lê Đức Thịnh, hiện giữ chức trưởng Kiểm toán nội bộ, được bổ nhiệm vào vị trí phó tổng giám đốc kể từ ngày 15-9-2017.

Ông Trần Minh Khoa, người nắm giữ vị trí phó tổng giám đốc kiêm giám đốc khu vực Bắc Trung bộ, sẽ giữ chức trưởng Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 15-9-2017.

Cách đây không lâu ngân hàng này cũng đã bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo cấp cao như bổ nhiệm bà Nguyễn Đức Thạch Diễm giữ chức tổng giám đốc thay ông Phan Huy Khang, nguyên Tổng Giám đốc. 

Hay như ông Hà Tôn Trung Hạnh được bầu vào Ban Kiểm soát trong đại hội cổ đông Sacombank vừa qua. Trước khi được bầu vào Ban Kiểm soát, ông Hạnh là phó tổng giám đốc phụ trách quản lý rủi ro kiêm trưởng phòng pháp lý.

Hiện ông Dương Công Minh (đang là chủ tịch HĐQT của Công ty Bất động sản Him Lam) được bầu làm chủ tịch HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021. Ông Kiều Hữu Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Sacombank, làm phó chủ tịch HĐQT ngân hàng này.