Trả lời Hãng tin Nikkei (Nhật), ban lãnh đạo Samsung cho biết, đây là nhà máy đặt tại Thiên Tân (Trung Quốc) từ năm 1993.
Bằng việc đóng cửa nhà máy này, Samsung sẽ chuyển dịch mảng sản xuất Tivi sang các nước gồm: Việt Nam, Mexico, Hungary, Ai Cập nhằm tối ưu hoá chuỗi cung ứng của mình và thoát khỏi hoàn toàn sự phụ thuộc khỏi thị trường Trung Quốc.
Tại thị trường Trung Quốc, vào tháng 6 vừa qua, Samsung đã ngừng hoạt động một nhà máy sản xuất máy tính tại Tô Châu. Trước đó, Samsung cũng đóng cửa các nhà máy sản xuất điện thoại thông minh tại Thiên Tân và Huệ Châu.